Kyrkslättnejdens ungdomsförbund

 

  •    3-7.6 aktivitetsläger 1 för barn i åk 1-3 i Kyrkslätt. Lägren är dagsläger.
  •    10-14.6 aktivitetsläger 2 för barn i åk 1-3 i Kyrkslätt. Lägren är dagsläger
  •    17.6-20.6 aktivitetsläger 3 för barn i åk 1-3 i Kyrkslätt. Lägren är dagsläger. Mera info kyrkslatt.luckan.fi/aktuellt eller tfn 09-2963830

Porkala UF

  •    8.6 kl 15.00 Musikgruppen Pihasoittajat. Pihasoittajats 50-årsjubileum i år. Rigårdsnäs, Porkala Udd, Porkalavägen 1710
  •    29.6 kl. 14-17 PUFens sommarfest, Arne Alligator uppträder. Rigårdsnäs, Porkala Udd, Porkala
  •    6.7 kl 15.00 Teater Rampfeber ger pjäsen Eftermiddag av Susanne Ringell. Rigårdsnäs, Porkala Udd, Porkalavägen 1710
  •    30.7 Skärgårdsteatern ger familjepjäsen Jakob Dunderskägg Rigårdsnäs, Porkala Udd, Porkalavägen 1710
  •    23.-25.8. Konsthappening. Fotografi-och tavelutställning med musikinslag. Rigårdsnäs, Porkala Udd, Porkalavägen 1710. Kontaktperson: PUF ordförande Gun Weckman, gun.weckman@gmail.com, mob: 0504872238

Evitskog uf

  •    10-14.6 kl 9-16 Dagsläger med cirkustema. Mer info: tfn +358505444585
Nylands svenska ungdomsförbund, www.nsu.fi