Uf Kamraterna

   5.8 Nevasrundan ordnas för den 45:te gången! Mer info på
www.ufkamraterna.fi

 

Sibbo hembygdsförening rf

Sibbo hembygdsmuseum Sibbesgården Gesterbyvägen 14, 04130 Sibbo
Öppen för allmänheten
Söndagen den 6 juni kl 14- 16.
Söndagen den 4 juli kl 13 – 16
Sibbo 4H föreningen har meddelat att de tillsvidare utgår från att de ordnar Barnens
dag.


Söndagen 1 augusti kl 13 – 16.
Om möjligt ordnas program och försäljning av hantverk, jordbruks- och
trädgårdsprodukter.


Sibbo jordbruksmuseum Kungsvägen 19, 04130 Sibbo
Öppen för allmänheten
Söndagen den 13 juni kl. 13-16.
Vi ordnar stenmangling om det är möjligt på grund av coronapandemiläget
Söndagen den 11 juli kl. 13-16.
Söndagen den 8 augusti kl 13-16
Om möjligt ordnas försäljning av hantverk och jordbruks- trädgårdsprodukter.

Guidning i muséerna under övriga tider kan överenskommas via kontakt med
föreningens kanslist Carita Olander tfn. 040 5307753.

Nylands svenska ungdomsförbund, www.nsu.fi